Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Bizde – Haberbizde.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ceza Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Ceza Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

haber haber -
9 0

Ceza Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Ceza avukatı, ceza tahkikat ve takibat aşamalarında sanık ya da mağdur/müştekilere maddi gerçeğin ortaya çıkarılması mevzusunda hukuki yardımı vermek görevini edinmiştir. Ceza tahkikat ve ceza davaları cevabında şahıs ile alakalı hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi laf mevzusu olduğu için bundan ötürü aslen ceza avukatlarının sorumluluğunun ve yükünün oldukça fazla bulunduğunun söylenmesi doğru olacaktır.

Avukat, tahkikat aşamasının başından takibat aşamasının sonuna kadar her evrede müvekkilinin yanında olmak, haklarını korumak için çaba sarf etmek ve en iyi halde temsili sağlamakla yükümlüdür. Bu sebeple ceza avukatının vazife tanımı ve emek verme alanı oldukça geniştir.

Ceza Avukatı Ne Zaman Devreye Girer?

Ceza avukatı, öncelikle tahkikat aşamasında devreye girmektedir. Gerek savcılığa ihbarında bulunma aşamasında gerekse bir şüphelinin üstüne atılı suçtan ötürü anlatım verilmesi aşamasında müvekkilinin yanında olacaktır. Ceza davasının açılması niteliğinde mahkemede savunmanın gerçekleştirilmesi, delillerin toplanması ve sunulması, yazılı müdafaa süreci, istinaf ve temyiz müracaat aşamaları ve öteki bütün işlemlerde önemi büyüktür

Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakmakla Görevlidir?

Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiş kabahat tiplerinin tümü esasında ceza avukatının bakmış olduğu dava çeşitlerine girmektedir. Dolandırıcılık suçu, güveni suiistimal suçu, kişilerin refah ve sükûnunu bozma suçu, kara çalma suçu, evrakta sahtecilik suçu, gümrük kaçakçılığı suçu, taksirle yaralama suçu vb. Suçlar ceza davası avukatının bakmış olduğu davalardandır. Ceza avukatının uzman olarak ilgilenmiş olduğu davalar bunlarla sınırı olan olmayıp, TCK ve öteki mevzuatlardaki bütün kabahat tipleriyle ilgilenmektedir. Eskişehir ceza avukatı sizlere kaliteli hizmetler sağlar.

Burada yalnızca bir ayrıma gitmek mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi için doğru olacaktır. Ceza davası avukatlarının uzman olduğu birtakım kabahat tipleri bununla beraber öteki avukatların da ilgilenilmiş olduğu alanlar olabilmektedir. Örneğin; kalifiye dolandırıcılık suçu ve kasten adam öldürme suçunda Ağır Ceza Avukatı; internetten şantaj, sahte hesap kapattırma ve online saygınlık yönetiminde ise Bilişim Avukatı ihtisasa sahiptir.

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Nitelikler

Ceza tahkikat ya da kovuşturmalarında şüpheli/sanık niteliğinde bulunanlar ilk olarak “En İyi Ceza Avukatı” ya da “meşhur ceza avukatları” ile çalışmak isterler. Herkes kendisini en iyi derecede temsil edecek bir avukatla çalışmak ister; ama bir bölümü doğru avukatı bulabilir. Bunun sebebi ise ceza hukukunun ciddi manada ihtisas ve edinim gerektiren bir hukuk dalı olmasıdır.

Bir ceza avukatının amacı her vakit en iyisi olmaya çalışmak olmalıdır. Sadece ünlü ceza avukatları ile değil; gerçek anlamda ceza hukuku alanında uzmanlaşmayı kendine hedef edinen, sabırlı ve hukuki bilgisi yüksek iyi bir ceza avukatı ile çalışmış olduğu takdirde müspet yönde sonuçlar katılımı olası olacaktır. Eskişehir avukat sizlere her açıdan avantajlar sağlar. Evren Demircan sitesinden hizmetler alabilirsiniz. Sizlere hızlı avukatlık hizmetleri sunmaya vakıftır. Ayrıca ceza avukatları konusunda da siteden destek alabilirsiniz.

Her ne kadar değişik bilinse de “En İyi Ceza Avukatları” diye bir terim literatürde bulunmamaktadır. Ancak bir ceza avukatı en iyi kararı hedeflemeli, detaya hakim ve titiz olmalıdır. Elbette avukatın alakalı mevzuatlara hakim olması, yüksek mahkeme kararlarından haberdar olması ve gündemi sıkı bir halde takip ederek yasal değişikliklerin bilincinde olması gerekmektedir. Avukatın tanınmış olup olmamasına bakılmaksızın belirtmiş olduğumuz özelliklere ve tecrübeye haiz bir avukat ceza davaları için yeterliliğe sahiptir.

Ceza Avukatı Kovuşturmadaki Rolü Nedir?

Boşanma avukatları ve ceza avukatları profesyonel hizmetler sağlayan kişilerdir. Belirtilen surette ceza avukatlarının tahkikat ve kovuşturmadaki önemi yadsınamayacak kadar fazladır. Bu nedenle uzman ceza avukatına ne kadar erken başvurulursa netice o denli kabul edilebilir olacaktır. Ceza avukatlarına bilhassa tahkikat aşamasında başvurulması, gidişatın belirlenmesi açısından büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bir suçun mağduru olunmuşsa bu biçimde ise savcılığa ihbarında bulunma aşamasında kesinlikle ceza avukatlarına danışılmalıdır.

Böylece suçu en iyi halde özetleyen dilekçe hazırlanacak ve deliller usulüne müsait bir halde alakalı mercilere sunulacaktır. Kovuşturma aşamasında ise ceza avukatları ile iddialar, savunmalar, itirazlar, delillerin sunulması şeklinde pek fazlaca hukuki işlemin gerçekleştirilmesini sağlarlar. Söz mevzusu sürecin gereği şeklinde yerine getirilmesi, hiçbir teferruat atlanmadan hareket edilmesi için uzman ceza avukatlarının önemi büyüktür. Bu nedenle gerek tahkikat gerekse takibat aşamasında vakit kaybı yaşanmadan kesinlikle avukat ile temsil sağlanmalıdır.

Ceza Avukatı Nasıl Çalışıyor?

Her avukatın emek harcama seçimi değişik olmakla beraber ceza avukatlarının emek harcama şekliyle alakalı ek olarak çözümleme yapmak gerekmektedir. Hangi ceza dosyası olursa olsun, net olarak hukuki bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın uzman ceza avukatı tarafınca incelenmesi gerekmektedir.

 Dosyaların suretlerini şayet kısıtlılık sonucu yoksa dosyanın taraflar istek edebilir. Buna vaktiniz yoksa ya da bu olası değilse ceza avukatlarının takibat dosyalarını araştırma yetkisini kullanmaları olası olabilmektedir. Dosya fotokopisi (sureti) alındıktan sonrasında ceza hukuku mevzusunda uzman avukata başvurulup hukuki danışmanlık ya da mütalaa alınabilir. Ardından şayet avukatlık hizmeti için anlaşılacaksa vekâletname verilip işe başlanmaktadır. Evren Demircan sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Formun Üstü

Formun Altı

İlgili Yazılar